In mijn afstudeerproject heb ik me verdiept in ‘de andere helft van de geschiedenis’: de helft die gaat over vrouwen, hun positie en hun levens. De helft die systematisch uit de geschiedschrijving is weggelaten, en daarmee de helft is die we allemaal wat minder goed kennen.

Met mijn werken reflecteer ik aan de ene kant op de verstikkende eisen die vanuit een patriarchale maatschappij aan vrouwen gesteld werden, en aan de andere kant op vrouwen die zich hier in het verleden juist uit wisten te ontworstelen.

Bij de verbeelding van de onrealistische eisen gesteld aan vrouwen heb ik me gericht op het meest visuele aspect ervan: de vrouwenmode. Doorgaans hield vrouwenmode altijd een beperking van bewegingsvrijheid en comfort in voor de draagster. Met deze absurde historische modebeelden heb ik een behang patroon opgebouwd waarmee ik een aanklacht doe tegen deze beperkende en vaak pijnlijke ideaalbeelden. Net zoals een decoratief behang in een interieur, hebben de levens van vrouwen zich vroeger altijd op de achtergrond en veelal binnenskamers afgespeeld.

Met een chatelaine - een door vrouwen gedragen historische zilveren ceintuur waar gebruiksvoorwerpen aan hingen – met daaraan 10 objecten die door historische vrouwen gebruikt zijn om te breken met conventies, wil ik de daadkracht van deze sterke vrouwen herdenken. Deze alledaagse objecten worden hierdoor omgevormd tot symbolen van historische vrouwelijke kracht. Deze chatelaine vertaald als tekening staat gedrukt op een tapijt, dat net als het behang verwijst naar een traditioneel vrouwelijk habitat.

Met mijn werken hoop ik over te brengen dat sterke vrouwen, door de eeuwen heen en tegen de verdrukking in, altijd al van zich hebben laten horen en dat men zich gesterkt kan voelen door de daadkracht van de vrouwen die ons voorgingen. Daarnaast wil ik laten zien hoeveel er vroeger van vrouwen geëist werd en hoe dit, op een andere manier, vandaag de dag nog steeds gebeurt.

Alle aanvullende informatie en historische context is te vinden op:http://anderehelftvandegeschiedenis.nl/

scherper tapijt een laag.png
render tessa comp 11- scherper snapshot.png
Het liefst had ik het behang en het tapijt in een fysieke ruimte tentoon willen stellen, maar ik hoop voor nu de gewenste huiselijke maar ook beknellende sfeer op te roepen met een virtuele ruimte.
Mees Knarren

Mees Knarren

11 april 1998
 1. Artist statement; wat is je specialisme, wat maakt jouw werk uniek?

  Al als kleine jongen was vrouwelijkheid een belangrijk thema in mijn leven. Ik heb me altijd omringd met vrouwen, verzamelde zaken die ik met vrouwelijkheid associeerde en interesseerde me in de levensverhalen van vrouwen die ons voorgingen. Ik eigende me op deze manier vrouwelijkheid toe, wat me gemaakt heeft tot wie ik nu ben. Ik zal altijd een fundamentele interesse behouden in de vrouw, haar wereld en haar verleden.

  In mijn illustraties zie je deze fascinatie terug. In een eigen stijl waarbij ik dankbaar gebruik maak van referenties naar de kunstgeschiedenis, maak ik rake, esthetische en gedetailleerde tekeningen die mijn verbeelding vormgeven. Tekenen geeft mij de mogelijkheid om inkijkjes te creëren in vervlogen tijden. Naast de nostalgie en het verlangen naar schoonheid dat uit het werk spreekt, wil ik ook een bepaalde boodschap of context overbrengen aan de kijker. Zo is de positie van de vrouw in zowel het heden als verleden een terugkerend thema binnen mijn werk. Ik probeer door middel van mijn illustraties te reizen door de tijd en de kijker hierin mee te nemen. Door naar het verleden te kijken kun je nadenken over het heden. Ik probeer in mijn werk historische thema’s interessant en relevant te maken voor een hedendaags publiek.

  Onderzoek is voor mij onmisbaar om tot deze historische thema’s te komen. Ik pluis het liefst eerst een thema flink uit voordat ik het ga omzetten in beeld. Het theoretische onderzoek is voor mij zowel super interessant als essentieel voor een volwaardig beeldend project.

 2. Wat zijn je ambities? Wat wil je over vijf jaar bereikt hebben?

  Onderwerp, context en beeld zijn in mijn werkwijze onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ik merk dan ook dat de projecten waarbij ik zowel literatuur- als beeldend onderzoek kan doen mij de meeste voldoening geven. Dit zie ik mezelf in de toekomst dan ook zeker vaker doen. Voor mijn gevoel is deze werkwijze ook heel geschikt voor samenwerkingsprojecten, bijvoorbeeld met schrijvers, wetenschappers of journalisten. Het nadenken over nieuwe dingen die dergelijke co-creaties zouden kunnen opleveren maakt mij nieuwsgierig.

 3. Wat is het belangrijkste dat je hebt geleerd tijdens je studie?

  Naast de overduidelijke praktische vaardigheden die ik tijdens de opleiding illustratie heb opgedaan, zijn het vooral de analytische vakken waarvan ik het meest opgestoken heb. Zo heb ik op deze opleiding echt goed leren kijken naar beeld. Het leren analyseren van een beeld; ontdekken hoe de blik van de kijker gestuurd wordt en hoe boodschappen worden overgebracht, leerde mij niet alleen beter te kijken maar heeft mij ook de tools in handen gegeven om dit in mijn eigen werk toe te passen. Deze wijze van analyseren heeft bij mij ook een liefde voor kunstanalyse en kunstgeschiedenis opgeroepen, iets waar ik me in de nabije toekomst graag nog veel meer in wil gaan verdiepen.

 4. Overzicht van publicaties / exposities / prijzen / concerten / voorstellingen etc.

  2018

  - "Mijn Visie op Vrouwelijkheid" - Huis van Betekenis Utrecht- Groepsexpositie ROOTED
  - "Visual notes" - Kasteel de Haar- Visuele samenvattingen van lezingen over behoud en promotie van cultureel erfgoed.
  - "Ondine" - Swordfish and Friend Utrecht- grote illustratie in opdracht

  2019

  - "Mucor" - Kapitaal Utrecht - Groepsexpositie SMTM
  - "Museum van de Toekomst" - Achmea Zeist - Groepsexpositie
  - "The Female face of Porto" - De Liceiras 18, Porto - Artist in Residency - Twee maal geëxposeerd in De Liceiras 18 - Ook gebundeld tot boekje - Project is gepubliceerd op de site van het kunstcollectief InterStruct,Porto.