Mina is an interactive mirror that increases self belief.
She is the answer to the question: How can I, as a happy maker, give the healthy, unemployed over 50s fresh enthusiasm when looking for a job?


Demonstration video about the basic interaction of Mina [Dutch]
Presentation about Mina at the IxDA Redux 2020 online conference.
Nadine van den Berg

Nadine van den Berg

07 december 1994
 1. Artist statement; wat is je specialisme, wat maakt jouw werk uniek?

  [Dutch version below]

  My work is about creating meaningful relationships between people and their products and services, where happiness is my main focus.
  I followed the study “interaction design” and now identify myself as a Happy Maker. First of all, I have a very cheerful and happy personality and when I design, I prefer to address social problems by using a bit of humor or a bit of fun. For example: 'How can I, as a happy maker, give the healthy, unemployed over 50s fresh enthusiasm when looking for a job?' If I can move you with my work or make you a bit happier, my project has been successful for me.
  In my second year I made an installation that addressed the topic of "bullying". Although it was not a cheerful subject and people emotionally left the room, this project had a major impact. Since then this became a recurring item and in this way I hope to make the world a happier, more beautiful place.
  To achieve my goal I do all kinds of different activities. I draw and craft, I play and build. I work on my computer. I'm going out on the street. I talk to people a lot. I have discussions. I analyze and I write things down. Looking for the question behind the question until I get to the core of the problem and find the appropriate solution.
  My target group is different every time. It could be you, it could be the society. It could be coffee lovers or holidaymakers. That could be the rich or it could be the poor. What matters to me is not who you are or what your background is, but that I make you think and that I make the world a bit more beautiful with you.

  ---
  Mijn werk gaat over het creëren van betekenisvolle relaties tussen mensen en hun producten en diensten, waarbij geluk voor mij centraal staat.
  Ik heb de studie “interaction design” gevolgd en identificeer mijzelf nu als Happy Maker. Allereerst ben ik zelf hartstikke vrolijk en hebben mensen al snel plezier om me, maar daarnaast snijd ik het liefst maatschappelijke problemen aan met een stukje humor of een stukje fun. Bijvoorbeeld: ‘Hoe geef ik de werkloze vijftigplusser fris enthousiasme bij het zoeken van een nieuwe baan'?
  In het tweede jaar maakte ik een installatie die het onderwerp ‘pesten’ aansneed. Hoewel het geen vrolijk onderwerp was en mensen geëmotioneerd de ruimte verlieten, had dit project grote impact.
  Sindsdien werd dit een terugkerend item. Als ik jou weet te ontroeren met mijn werk of je een stukje gelukkiger weet te maken, dan is mijn project voor mij geslaagd. Op deze manier hoop ik van de wereld een gelukkigere, mooiere plek te maken.
  Om mijn doel te behalen doe ik allerlei uiteenlopende activiteiten. Ik teken en knutsel, ik speel en ik bouw. Ik werk op mijn computer. Ik ga de straat op. Ik praat veel met mensen. Ik ga discussies aan. Ik analyseer en ik noteer. Op zoek naar de vraag achter de vraag, tot ik bij de kern van het probleem zit en ik de geschikte oplossing heb gevonden.
  Ook mijn doelgroep is elke keer weer anders. Dat kun jij zijn, dat kan de maatschappij zijn. Dat kunnen koffieliefhebbers en vakantiegangers zijn. Dat kunnen luxe paarden of juist werkpaarden zijn.
  Waar het mij om gaat is niet wie je bent of wat je achtergrond is, maar dat ik je aan het denken zet en ik de wereld met jou een stukje mooier kan maken.

 2. Wat zijn je ambities? Wat wil je over vijf jaar bereikt hebben?

  Who knows! I don't know where I will be in five years. I learned to focus on today, not tomorrow. So let's see what life has to offer and I am sure it will be great!

 3. Wat is het belangrijkste dat je hebt geleerd tijdens je studie?

  During my studies I learned to believe in my own ideas, to push my own limits and to bend the rules from time to time.

 4. Overzicht van publicaties / exposities / prijzen / concerten / voorstellingen etc.

  Mina - Interaction 20 Redux - IxDA Nederland
  https://www.youtube.com/watch?v=ofWD8qLGM4E