Regelmatig verlang ik naar rust en balans; deze vorm van eenvoud zoek ik in de wereld om mij heen. In de details van de architectuur en in de fenomenen van de natuur. Het ritme van de natuur stelt mij in staat om ruimte te creëren voor zelfreflectie en een beter zicht te krijgen op het waarachtige. In mijn onderzoeken gebruik ik deze krachtige bron van verwondering en als ontwerper vergroot ik dit uit in ruimtelijke ontwerpen en beeldende kunst. Mijn doel is daarbij nieuwe inzichten te creëren en te laten zien dat de natuur in vele vormen om ons heen leeft. De natuur wil op elk moment van de dag met ons in contact komen. Als jij dat ook wil en meer wil zien, dan moet je er wel moeite voor doen.

(RE)CONNECT
De algemene betekenis van de natuur is ‘dat wat de mens om zich heen ziet als niet door hem gewijzigd’. Maar is deze uitspraak nog van toepassing in onze stedelijke omgeving of raken we in de steden steeds meer vervreemd van onze oernatuur en heeft de ruimtelijke indeling veel overeenkomsten met de binnenkant van een computer? Zijn er nog natuurlijke fenomenen te vinden in onze urban jungles?

In een stedelijke omgeving is het lastig omschakelen naar een meer natuurlijk ritme. Het ritme van de stad en de digitale wereld is krachtig, intens en laat weinig ruimte voor de echo van de natuur. Maar er zijn diverse vormen van natuur waar je mee in contact kan komen. Het enige wat daarvoor nodig is, is omschakelen naar dezelfde golflengte.

Met ‘(re)connect’ visualiseer ik de dialoog tussen de natuur en de stedelijke vormgeving. Met gebruik van water, licht en ritme zoek ik als ruimtelijk ontwerper naar een eenvoud die de gebruiker (opnieuw) in staat stelt zich onderdeel te voelen van het grote geheel, de echo van onze natuur.

Wil je meer te weten komen over ‘(re)connect’ en het proces of de virtuele (360°) expositie bezoeken, kom dan naar mijn website!
1.1.jpeg
2.jpeg
4.jpeg
5.jpeg
Stephan Versteeg

Stephan Versteeg

02 oktober 1986
 1. Artist statement; wat is je specialisme, wat maakt jouw werk uniek?

  In mijn werk verlang ik naar de details waar ons bewustzijn aan voorbijgaat, aan observaties uit het moment, geïnspireerd op mijn fascinatie voor architectuur, natuur en techniek. Ik laat mij niet leiden door het maatschappelijk wenselijke, maar zoek naar mijn eigen persoonlijke overtuiging. Gemotiveerd om anderen te inspireren wil ik laten zien dat er nog veel te (her)ontdekken valt op het gebied van spatial design and spatialisation.

  Als ruimtelijk ontwerper ben ik op zoek naar de eenvoud in de natuur en ruimtelijke vormgeving die ik als symbionten met elkaar kan verbinden. Door de aandacht te verleggen naar de toekomst en natuur als bron van verwondering te gebruiken hoop ik een vernieuwende gemeenschappelijke visie voor onze ruimtelijke vormgeving te ontwikkelen.

  Het geheim van onze planeet zit verstopt in de echo van onze natuur. Werk dat alleen gemaakt is om mooi te zijn, heeft in de toekomst geen bestaan; het moet onderdeel worden van het grotere geheel en ruimte bieden voor vernieuwing.

 2. Wat zijn je ambities? Wat wil je over vijf jaar bereikt hebben?

  De natuur heeft vele technieken die we nauwelijks gebruiken of vergeten zijn en met de aankomende innovaties zijn we in staat deze technieken te benaderen. Met mijn studio wil ik binnen vijf jaar de eenvoud uit deze twee werelden samenbrengen en vernieuwing creëren in spatial design.

 3. Wat is het belangrijkste dat je hebt geleerd tijdens je studie?

  Je kan altijd een stap verder zetten en als dat niet kan, dan moet je opnieuw beginnen.