Met de Baby Builder ontwerp je jouw eigen kind middels genetische modificatie. Voorkom nare genetische ziektes, verhoog de intelligentie en maak jouw kind extra sociaal en empatisch. Het is vandaag nog niet mogelijk, maar in de toekomst mogelijk wel. Een goede ontwikkeling, of juist niet? Het speculatieve ontwerp van deze interactieve installatie provoceert en zet aan tot kritisch denken over de mogelijke implicaties van technologie. Is dit een toekomst die we willen en waar trekken we de grens?
Baby-Builder-concept.jpg
Bewerkt conceptbeeld van iemand die de Baby Builder gebruikt op een festival. Het originele beeld is van: Chloé Rutzerveld en Next Nature Network.
Video van het prototype op een tablet (eind mei). Work in progress.
schematische-weergave-baby-builder.pdf
Schematische weergave van de Baby Builder inclusief alle categorieën en betrokken partijen.

De technologie-kritische samenleving

Een onderzoek naar de rol van de ontwerper om de samenleving te betrekken bij het verkennen, ervaren en bevragen van de implicaties van opkomende technologieën zoals genetische modificatie en kunstmatige intelligentie. Doel is om gezamenlijk richting te geven aan de ontwikkeling van technologie, en daarmee onze toekomst.
Supportive-Narrative-Bertrand-Burgers.pdf
Bertrand Burgers

Bertrand Burgers

09 oktober 1992
 1. Artist statement; wat is je specialisme, wat maakt jouw werk uniek?

  Waarom weten zoveel mensen zo weinig af van opkomende technologieën zoals genetische modificatie en kunstmatige intelligentie? Ze behoren tot de belangrijkste thema’s van deze tijd en toch gaat het aan het gros van de mensen voorbij. Ik wil daar verandering in brengen.

  Het kan soms voelen alsof technologie ons overvalt; alsof we er geen grip op hebben. Dat is niet zo. Technologie is een product van talloze beslissingen die uiteindelijk zijn gemaakt door mensen. Omdat de consequenties zo groot zijn, vind ik het belangrijk dat de samenleving meer wordt betrokken bij het maken van die beslissingen. Wetenschappers willen dat ook, maar hebben moeite dat gesprek te faciliteren; de materie is voor veel mensen te abstract en complex. Daarom zie ik een grote rol weggelegd voor mij als ontwerper om de mogelijke implicaties van technologie tastbaar en voelbaar te maken, en zo de kloof tussen samenleving en wetenschap te verkleinen. Dat is wat ik, in samenwerking met wetenschappers, probeer te bereiken met mijn speculatieve werk. Zo kunnen we gezamenlijk richting geven aan onze toekomst en ons wapenen tegen de risico’s van technologie.

 2. Wat zijn je ambities? Wat wil je over vijf jaar bereikt hebben?

  Ik wil in samenwerking met kunstenaars, ontwerpers en wetenschappers verschillende projecten opzetten op het snijvlak van technology, science, design en society. Het zou mooi zijn als dat uiteindelijk leidt tot meer aandacht voor het democratiseren van het ontwikkelingsproces van technologie. Het is belangrijk dat technologie niet langer een zwarte doos is, maar een transparant construct waar we gezamenlijk richting aan kunnen geven.

 3. Wat is het belangrijkste dat je hebt geleerd tijdens je studie?

  Trouw blijven aan je eigen visie, fascinaties, standpunten en ideeën. Ook al is het proces onzeker en zonder duidelijke eindbestemming; uiteindelijk komt alles op zijn pootjes terecht.

 4. Overzicht van publicaties / exposities / prijzen / concerten / voorstellingen etc.